info@padiss-horvat.hr            

               A. MIHANOVĆA 45a, PRELOG, HRVATSKA

Autorska prava

Sadržaj internetskih stranica tvrtke Padiss-Horvat d.o.o.

Sadržaj internetskih stranica tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. zaštićen je autorskim i ostalim pravima intelektualnog, te industrijskog vlasništva koja pripadaju spomenutoj tvrtki ili su istoj ustupljena na korištenje, a u vlasništvu su trećih osoba. Padiss-Horvat d.o.o. posjeduje isključivo autorsko pravo na uređivanje sadržaja vlastitih internetskih stranica. Sva su prava pridržana.

S obzirom da spomenute internetske stranice sadrže zaštitne znakove, nazive i druge sadržaje intelektualnog i industrijskog vlasništva, odnosno fotografije, slike, audio i video zapise, kao i ostale materijale u vlasništvu tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. ili trećih osoba, a čiji je Padiss-Horvat d.o.o. ovlašteni korisnik, ograničena je upotreba sadržaja cjelokupne web lokacije.

Svaka upotreba sadržaja sa internetskih stranica tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. dozvoljena je isključivo u osobne nekomercijalne svrhe, te u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u tiskanim i elektronskim medijima, uz prethodnu pismenu suglasnost tvrtke Padiss-Horvat d.o.o., te poštujući pritom sve zakonom definirane uvjete.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog ili djelomičnog sadržaja spomenutih internetskih stranica bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. Ukoliko je takvo dopuštenje izdano, zabranjuje se brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na bilo koji oblik intelektualnog ili industrijskog prava vlasništva, kao i svih navoda o ograničenju odgovornosti.

Strogo je zabranjena upotreba sadržaja spomenutih internetskih stranica s namjenom prodaje proizvoda i usluga.
Izuzetak pri komercijalnoj upotrebi sadržaja čine ovlašteni komisijski partneri i distributeri uz isključivo i izričito pismeno dopuštenje tvrtke Padiss-Horvat d.o.o., poštujući pritom sve zakonom definirane uvjete, uključujući zabranu brisanja ili mijenjanja postojećih podataka koji se odnose na bilo koji oblik intelektualnog ili industrijskog prava vlasništva, kao i svih navoda o ograničenju odgovornosti.

Svaki korisnik spomenutih internetskih stranica izrijekom prihvaća obeštetiti tvrtku Padiss-Horvat d.o.o. za svako potraživanje, trošak, štetu i/ili odgovornost nastale njegovim nesavjesnim korištenjem sadržaja internetskih stranica u vlasništvu spomenute tvrtke.

Svaku dozvoljenu i/ili namjenski dopuštenu upotrebu sadržaja s internetskih stranica tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. korisnik ne smije dodjeljivati, prenositi ili podugovarati s trećim osobama, te će se shodno navedenom svako dodjeljivanje, prijenos ili podugovaranje smatrati ništavnim.


Sadržaj dostavljen od strane korisnika

Dostavljanjem sadržaja / materijala tvrtki Padiss-Horvat d.o.o. u bilo kojem obliku, te bilo kakvim kanalom komunikacije, korisnik automatski izdaje spomenutoj tvrtki stalna i neopoziva prava za korištenje, izmjenu i prilagodbu, te objavljivanje, prijenos i distribuciju predmetnog sadržaja / materijala bez naknade i u bilo koju svrhu, ali i pravo da, bez navođenja razloga, isti u cijelosti ili djelomično izbriše, odnosno ukloni.

Zabranjuje se dostava, prijenos i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih, nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, uključujući one kojima se vrši povreda prava bilo koje strane, te sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal.

Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu nastalu kao posljedica nepoštivanja svega ovdje navedenog.

 

Share This