Uvjeti kupovine

Prodavatelj i Izdavač internet stranice www.padiss-horvat.hr je društvo PADISS-HORVAT d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Prelogu, A. Mihanovića 45a, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 070016945 , osobni identifikacijski broj (OIB): 63287394418  (u daljnjem tekstu: „Prodavatelj“).

www.padiss-horvat.hr je Internet stranica putem koje Prodavatelj pruža uslugu kupovine proizvoda koji se nalaze u ponudi Prodavatelja dostupnoj u Internet trgovini na predmetnoj Internet stranici.

Kupac je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.padiss-horvat.hr i koja je izvršila narudžbu proizvoda koji se nalaze u ponudi dostupnoj u Internet trgovini Prodavatelja, bilo odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Internet trgovine bilo odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Internet trgovine.

Kupac fizička osoba može biti isključivo punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba. Ugovor o kupoprodaji u ime i za račun maloljetnika te osobe lišene poslovne sposobnosti može zaključiti odnosno dati suglasnost za zaključenje njihov zakonski zastupnik ili skrbnik, sukladno primjenjivim propisima.

Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.padiss-horvat.hr.

Ovi Uvjeti kupovine reguliraju korištenje internetske trgovine tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. i obvezujući su za svaku osobu / korisnika koja istoj pristupa.

Korištenjem internetske trgovine tvrtke Padiss-Horvat d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, da iste u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku prekinuti postupak kupovine ili istu poništiti ukoliko smatra da je došlo do povrede njegova poslovanja, bez obzira na odgovornost kupca i/ili točnost sadržaja objavljenog na vlastitim internetskim stranicama.

Padiss-Horvat d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti za štetu koja time može nastati, ali se obvezuje nadoknaditi kupcu svako potraživanje u visini eventualno izvršenog plaćanja ukoliko za to postoje opravdane okolnosti.

Kupcem u našoj internetskoj trgovini može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.
Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, već u njihovo ime to mogu učiniti njihovi zakonski zastupnici, dok je kod djelomično poslovno sposobnih osoba dovoljna suglasnost zakonskih zastupnika.

Padiss-Horvat d.o.o. omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe prikazane u vlastitoj internetskoj trgovini.

Svi objavljeni proizvodi sadrže informativni opis i fotografiju ilustrativne prirode.
Unatoč značajnim naporima uloženim kako bi osigurali pouzdanost sadržaja i redovitost njegova ažuriranja, ne možemo jamčiti 100% točnost spomenutih podataka.

Dostupnost proizvoda

Prikaz i provjera dostupnosti pojedinog proizvoda na našem skladištu vrši se u realnom vremenu kao rezultat sinkronizacije internetske trgovine s robnim programom unutar tvrtke.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Padiss-Horvat d.o.o. zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:

 • želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirana;
 • prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naručiti od dobavljača i tada moramo kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;
 • ukoliko ne možemo identičan proizvod naručiti od dobavljača po identičnim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.

Cijena proizvoda

Sve cijene izražene su u eurima (i HRK do kraja 2023g).

Sve cijene sadrže neto cijenu i maloprodajnu cijenu (hrvatski PDV po stopi od 25%).

Svi kupci iz Republike Hrvatske plaćaju iskazanu cijenu s uključenim PDV-om.

PDV za kupce iz Europske Unije (EU)

Padiss-Horvat d.o.o. isporučuje naručene proizvode fizičkim i pravnim osobama unutar slijedećih zemalja članica Europske Unije (EU):

Austrija / Belgija / BIH / Bugarska / Crna Gora / Češka /  Francuska / Irska / Italija / Luksemburg / Mađarska / Nizozemska / Njemačka / Poljska / Portugal / Rumunjska / Slovačka / Slovenija / Srbija/ Španjolska / Švedska / Švicarska / Velika Britanija.

Isporuke unutar Europske Unije ne podliježu carinskom nadzoru, niti se na iste naplaćuju carinska davanja, međutim za njih vrijede zakonske odredbe o prekograničnom obračunu PDV-a.

Shodno tome, a sukladno zakonskoj regulativi, za sve kupce-fizičke osobe s adresom unutar EU vrijede iskazane cijene s 25% hrvatskog PDV-a, dok se za sve kupce-pravne osobe s adresom unutar EU i važećim PDV identifikacijskim brojem, isporuka dobara ili usluga oslobađa plaćanja hrvatskog PDV-a.

Prilikom registracije i/ili kupovine spomenute pravne osobe dužne su unijeti:

 • točan naziv
 • potpunu adresu
 • pridruženi PDV identifikacijski broj
 • U slučaju registracije navedeni podaci ostaju pohranjeni na korisničkom računu, te ih pri eventualnim budućim prijavama/kupovinama nije potrebno ponovno upisivati, već se oni automatski učitavaju.

Navedene podatke moguće je u svakom trenutku izmijeniti putem korisničkog računa.

 

Prilikom svake kupovine, a neposredno prije definitivne potvrde narudžbe i plaćanja, sistem će automatski provjeriti valjanost upisanog PDV identifikacijskog broja putem VIES baze. Provjera se vrši u realnom vremenu i u pravilu traje nekoliko sekundi.

Preko Vies baze osigurava se pristup nacionalnim PDV bazama podataka svake države članice Europske Unije.

Upravo zbog činjenice da se radi o vanjskom servisu neovisnom o internetskim stranicama www.padiss-horvat.hr, isti nije u domeni administracije i održavanja naše tvrtke. Slijedom toga, Padiss-Horvat d.o.o. ne može jamčiti dostupnost spomenutog servisa u svakom trenutku, kao ni ispravnost njegova rada, niti može odgovarati za bilo kakvu štetu uzrokovanu poteškoćama u plasiranju narudžbe / izvršenju kupovine zbog nedostupnosti spomenutog servisa ili neispravnosti njegova rada.

Ukoliko provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja bude uspješna, sistem će o tome obavijestiti korisnika prikazom potvrdne poruke, te će automatski ažurirati cijene u košarici i prikazati ih umanjene za iznos PDV-a.

Ukoliko provjera valjanosti pokaže da je PDV identifikacijski broj nevaljan, potrebno je provjeriti da li je isti ispravno unesen. Ako je unos ispravan, ali sustav za provjeru i dalje prikazuje poruku o nevaljalosti broja, molimo korisnika da nas o tome obavijesti putem adrese elektroničke pošte [email protected].

Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo u tom slučaju kontaktirati nadležnu poreznu upravu i zatražiti ponovnu provjeru podataka, te po zaprimljenom odgovoru povratno obavijestiti kupca.

Svaki kupac – pravna osoba čija je kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga slijedom iznad navedenog oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, dužan je postupiti glede obračuna i prijave PDV-a u matičnoj zemlji sukladno važećoj zakonskoj regulativi te zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

Svakom kupcu – pravnoj osobi čija kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga zbog neodgovarajućeg ili nevažećeg PDV identifikacijskog broja ne može biti oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, podrazumijeva da će isti biti obračunat i naplaćen u punom iznosu.

Trostrani posao (Reverse charge)

Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo ugovaranja trostranog posla.

Trostrani posao je transakcija u kojoj sudjeluju tri porezna obveznika iz tri različite članice Europske Unije, za ista dobra koja se otpremaju od prvog isporučitelja zadnjem kupcu. Zadnji kupac (krajnji stjecatelj dobara) ima pritom obvezu obračuna i prijave PDV-a sukladno važećoj zakonskoj regulativi matične zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

PDV za kupce iz zemalja izvan Europske Unije (NON-EU)

Svi kupci iz zemalja izvan Europske Unije oslobođeni su plaćanja hrvatskog PDV-a, ali isporuke dobara i usluga u te zemlje podliježu carinskom nadzoru i plaćanju carinskih davanja što je potrebno ugovoriti zasebno za svaku pojedinu kupovinu.

Plaćanje

Naručenu robu i/ili usluge moguće je platiti na slijedeće načine:

 • kreditnim/debitnim karticama jednokratno: Mastecard, Visa, Maestro, Diners
 • kreditnim karticama obročno bez naknada i kamata: Mastecard, Visa, Maestro, Diners
 • gotovinom u smislu novčanica / kovanica prilikom preuzimanja osobno u našoj trgovini,
 • kartičnim plaćanjem osobno u našoj trgovini
 • putem transakcijskog računa općom uplatnicom / virmanom ili inozemnom doznakom na temelju izdane ponude, predračuna ili fakture.

Kod plaćanja gotovinom isključivo u eurima u smislu novčanica / kovanica prilikom osobnog preuzimanja u našoj trgovini ili prilikom dostave od strane naših terenskih prodajnih agenata kupac ne snosi nikakve dodatne troškove glede odabira platnog sredstva.

Plaćanje pouzećem dostupno je isključivo u eurima za kupce s adresom na području Republike Hrvatske.

Kod plaćanja pouzećem poštanske ili kurirske službe naplaćuju tovrstnu uslugu. U pravilu se radi o fiksnoj naknadi za uslugu otkupnine i/ili proviziji u određenom postotku iznosa koji se uplaćuje pouzećem. Visina naknade i provizije utvrđena je službenim cjenikom poštanskih i kurirskih službi, te se obračunava na teret kupca.

Kod kartičnog plaćanja u našoj trgovini, na terenu, putem telefonske autorizacije ili putem sustava WSpay™, jednokratnog ili obročnog, te kod PayPal opcije plaćanja, Padiss-Horvat d.o.o. neće naplaćivati nikakve dodatne troškove vezane uz odabir ovih platnih sredstava, ali se ograđuje od svake odgovornosti glede uvjeta koje kupac ima ugovorene s bankom i/ili drugom financijskom institucijom izdavačem kartice, odnosno s PayPal sustavom.

Sva kartična plaćanja će biti izvršena u eurima.

Vrste kartica koje primamo:

American Express / Visa / Maestro / Mastercard / Diners

Kod plaćanja općom uplatnicom / virmanom s transakcijskog računa u Republici Hrvatskoj Padiss-Horvat d.o.o. neće teretiti kupca za nikakve dodatne troškove glede odabira ovog platnog sredstva, te se ujedno ograđuje od svake odgovornosti glede zakonskih naknada koje će pošta, banka i/ili druga financijska institucija naplatiti kupcu za transfer novca ovim putem.
Kod plaćanja doznakom s transakcijskog računa u inozemstvu kupac je obvezan odabrati opciju podijeljenih troškova (SHA ili SLEV). Pritom može odabrati uplatu u u eurima na naš transkacijski račun:

Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN:  HR4123600001102802235
SWIFT: ZABAHR2X

Preduvjet otpreme / isporuke robe

Preduvjet otpreme / isporuke robe i/ili usluga, osim u slučaju gotovinskog plaćanja novčanicama / kovanicama u našoj trgovini (uključujući pouzeće, ali isključivo na teritoriju Republike Hrvatske), jeste predautorizirana kartična ili prispjeće uplate na jedan od transakcijskih računa tvrtke PADISS-HORVAT d.o.o., svaki od kojih zahtijeva određeni vremenski rok za provedbu.
 PADISS-HORVAT d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može proizaći za kupca, a temeljem ustaljenih procedura i vremenskih rokova neophodnih za provedbu transfera novca od strane za to ovlaštenih institucija.

Otpremu / isporuku robe i/ili usluga NE vršimo temeljem dostavljene potvrde o uplati iz poštanskog ureda, banke ili druge financijske institucije, kao niti temeljem bilo kojeg sredstva osiguranja plaćanja.

Priprema i otprema pošiljke

PADISS-HORVAT d.o.o. zadržava pravo adekvatno pripremiti pošiljku za otpremu prema vlastitoj prosudbi u skladu s njenim volumenom, masom i sadržajem, a s ciljem očuvanja njene cjelovitosti.

Ukoliko se radi o specifičnim pošiljkama koje upravo zbog svojeg volumena, mase, sadržaja ili iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga zahtijevaju povećanu brigu glede pripreme i/ili posebno rukovanje prilikom ukrcaja/iskrcaja, odnosno prijevoza pošiljke, uključujući upotrebu adekvatne ambalaže i zaštitnog materijala, PADISS-HORVAT d.o.o. zadržava pravo naplate tovrstne usluge ovisno o konkretnom slučaju, odnosno ograđuje se od svake odgovornosti za troškove koji takvim postupanjem mogu proizaći za kupca. 

Narudžbe robe dostupne na skladištu PADISS-HORVAT  d.o.o. spremne su za otpremu u roku 24-72 sata od trenutka narudžbe. Točan rok otpreme ovisi o vremenskom terminu plasiranja narudžbe, o odabranom načinu dostave i modalitetu plaćanja, te o dinamici dnevnog prikupa pošiljki od strane kurira.

Račun

Za svaku kupovinu, odnosno isporuku dobara i usluga fizičkim i pravnim osobama Padiss-Horvat d.o.o. će izdati pravovaljani račun sa svim propisanim elementima sukladno odredbama hrvatske i europske zakonske regulative. Račun će biti dostupan u papirnatom obliku unutar pošiljke s naručenim proizvodima.

Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.padiss-horvat.hr vlasništvo su Prodavatelja te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Prodavatelj je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice www.padiss-horvat.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje Internet trgovine.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Prodavatelja. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

 

 

Share This