info@padiss-horvat.hr            

               A. MIHANOVĆA 45a, PRELOG, HRVATSKA

PDV za EU kupce

PDV za kupce iz Europske Unije (EU)

Padiss-Horvat d.o.o. isporučuje naručene proizvode fizičkim i pravnim osobama unutar slijedećih zemalja članica Europske Unije (EU):

Austrija / Belgija / BIH / Bugarska / Crna Gora / Češka /  Francuska / Irska / Italija / Luksemburg / Mađarska / Nizozemska / Njemačka / Poljska / Portugal / Rumunjska / Slovačka / Slovenija / Srbija/ Španjolska / Švedska / Švicarska / Velika Britanija.

Isporuke unutar Europske Unije ne podliježu carinskom nadzoru, niti se na iste naplaćuju carinska davanja, međutim za njih vrijede zakonske odredbe o prekograničnom obračunu PDV-a.

Shodno tome, a sukladno zakonskoj regulativi, za sve kupce-fizičke osobe s adresom unutar EU vrijede iskazane cijene s 25% hrvatskog PDV-a, dok se za sve kupce-pravne osobe s adresom unutar EU i važećim PDV identifikacijskim brojem, isporuka dobara ili usluga oslobađa plaćanja hrvatskog PDV-a.

Prilikom registracije i/ili kupovine spomenute pravne osobe dužne su unijeti:

  • točan naziv
  • potpunu adresu
  • pridruženi PDV identifikacijski broj
  • U slučaju registracije navedeni podaci ostaju pohranjeni na korisničkom računu, te ih pri eventualnim budućim prijavama/kupovinama nije potrebno ponovno upisivati, već se oni automatski učitavaju.

Navedene podatke moguće je u svakom trenutku izmijeniti putem korisničkog računa.

 

Isporuke fizičkim osobama unutar EU (b2c)

Sukladno zakonskoj regulativi, za sve kupce – fizičke osobe s adresom unutar Europske Unije vrijede iskazane cijene s 25% hrvatskog PDV-a.

Isporuke pravnim osobama unutar EU (b2b)

Za sve kupce – pravne osobe s adresom unutar EU i važećim PDV identifikacijskim brojem, isporuka dobara ili usluga se oslobađa plaćanja hrvatskog PDV-a.

Prilikom svake kupovine spomenute pravne osobe dužne su unijeti:

  • – točan naziv
  • – potpunu adresu
  • – pridruženi PDV identifikacijski broj

U slučaju registracije navedeni podaci ostaju pohranjeni na korisničkom računu, te ih pri eventualnim budućim prijavama/kupovinama nije potrebno ponovno upisivati, već se oni automatski učitavaju.
Navedene podatke moguće je u svakom trenutku izmijeniti putem korisničkog računa.

Prilikom svake kupovine, a neposredno prije definitivne potvrde narudžbe i plaćanja, sistem će automatski provjeriti valjanost upisanog PDV identifikacijskog broja putem VIES baze. Provjera se vrši u realnom vremenu i u pravilu traje nekoliko sekundi.

Preko Vies baze osigurava se pristup nacionalnim PDV bazama podataka svake države članice Europske Unije.
Upravo zbog činjenice da se radi o vanjskom servisu neovisnom o internetskim stranicama www.padiss-horvat.hr, isti nije u domeni administracije i održavanja naše tvrtke. Slijedom toga, Padiss-Horvat d.o.o. ne može jamčiti dostupnost spomenutog servisa u svakom trenutku, kao ni ispravnost njegova rada, niti može odgovarati za bilo kakvu štetu uzrokovanu poteškoćama u plasiranju narudžbe / izvršenju kupovine zbog nedostupnosti spomenutog servisa ili neispravnosti njegova rada.

Ukoliko provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja bude uspješna, sistem će o tome obavijestiti korisnika prikazom potvrdne poruke, te će automatski ažurirati cijene u košarici i prikazati ih umanjene za iznos PDV-a.

Ukoliko provjera valjanosti pokaže da je PDV identifikacijski broj nevaljan, potrebno je provjeriti da li je isti ispravno unesen. Ako je unos ispravan, ali sustav za provjeru i dalje prikazuje poruku o nevaljalosti broja, molimo korisnika da nas o tome obavijesti putem adrese elektroničke pošte lpadiss-horvat.shop@gmail.com.
Padiss-Horvat d.o.o. zadržava pravo u tom slučaju kontaktirati nadležnu poreznu upravu i zatražiti ponovnu provjeru podataka, te po zaprimljenom odgovoru povratno obavijestiti kupca.

Svaki kupac – pravna osoba čija je kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga slijedom iznad navedenog oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, dužan je postupiti glede obračuna i prijave PDV-a u matičnoj zemlji sukladno važećoj zakonskoj regulativi te zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

Svakom kupcu – pravnoj osobi čija kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga zbog neodgovarajućeg ili nevažećeg PDV identifikacijskog broja ne može biti oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, podrazumijeva da će isti biti obračunat i naplaćen u punom iznosu.

Trostrani posao (Reverse charge)

Padiss-Horvat d.o.o.zadržava pravo ugovaranja trostranog posla.
Trostrani posao je transakcija u kojoj sudjeluju tri porezna obveznika iz tri različite članice Europske Unije, za ista dobra koja se otpremaju od prvog isporučitelja zadnjem kupcu. Zadnji kupac (krajnji stjecatelj dobara) ima pritom obvezu obračuna i prijave PDV-a sukladno važećoj zakonskoj regulativi matične zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

Račun

Za svaku kupovinu, odnosno isporuku dobara i usluga fizičkim i pravnim osobama Padiss-Horvat d.o.o. će izdati pravovaljani račun sa svim propisanim elementima sukladno odredbama hrvatske i europske zakonske regulative.
Račun će biti dostupan u papirnatom obliku unutar pošiljke s naručenim proizvodima.

 

 

Share This